عکس های زیبا از نمای بیرونی خانه های لوکس

قایق های تفریحی از جمله وسیله هایی است که اکثر مردم دوست دارند همیشه یکی از آن ها را داشته باشند.

این خانه در کشوری است که ما را متعجب می‌کند: هند.

بزرگترین کشتی مسافربری کروز جهان با نام ساحر دریاها مدتی است در آمریکا قابلیت بهره برداری را پیدا کرده و به آب انداخته شده است

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از راستان نیوز، این خانه که یکى از گران ترین خانه هاى ایران است متعلق به محسن مقدم، استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران بوده که در سال ١٣۵١ به دانشگاه تهران اهدا شده است. این خانه به حیاط موزه مقدم یا باغ موزه مقدم، شهرت دارد.

عکس های زیبا از نمای بیرونی خانه های لوکس

قایق های تفریحی از جمله وسیله هایی است که اکثر مردم دوست دارند همیشه یکی از آن ها را داشته باشند.

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا به نقل از راستان نیوز، این خانه که یکى از گران ترین خانه هاى ایران است متعلق به محسن مقدم، استاد باستان‌شناسی دانشگاه تهران بوده که در سال ١٣۵١ به دانشگاه تهران اهدا شده است. این خانه به حیاط موزه مقدم یا باغ موزه مقدم، شهرت دارد.

این خانه در کشوری است که ما را متعجب می‌کند: هند.

بزرگترین کشتی مسافربری کروز جهان با نام ساحر دریاها مدتی است در آمریکا قابلیت بهره برداری را پیدا کرده و به آب انداخته شده است